Kontakt för frågor om verksamheten sker via: Skolan: 0532 - 510 05
Rektor: 070 864 09 01

Vi använder kommunens kö, så vid frågan av placering kontakta:          
Lisbeth Gustawsson
Tel: 0532-171 13            
lisbeth.gustawsson@
amal.se

Edsleskogs friskola kommer att satsa på fritidshemmet!
Vi har god personaltäthet och tillgång till personal med hög utbildningsnivå.

Vi tycker att det finns en stor potential i fritidshemmens verksamhet. Det kan ge eleverna såväl en meningsfull fritid samt främja elevernas lärande enligt läroplanen och erbjuda en god omsorg då föräldrarna arbetar.

Edsleskogsfriskola arbetar för en pedagogisk miljö med utrymme för sammanhang och förutsättningar för att utveckla såväl kognitiva som praktiska förmågor och förståelse.

Utomhuspedagogiken kommer att bli en viktig del i arbetet.
Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse och reflexion, grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer.

 Några viktiga grundstommar i utomhuspedagogik.

*  Helhet
*  Sinnesnärvaro
*  Verkligt
*  Kreativitet
*  Minnet

Fritidshemmet kommer att tillgång till personal som har en magisterutbildning i utomhuspedagogik.

Fritidsschema

Måndag

Idrott i idrottshallen (utomhus om vädret tillåter)
Ansvarig lärare: Elis Lindström

Tisdag
Friluftsliv
Ansvarig lärare: Morgan Magnusson

Onsdag
Pyssel och skapande
Ansvarig lärare: Nathalie Dovlind

Torsdag
Slöjd och skapande
Ansvarig lärare: Jessica Fleetwood