Bild: Pixabay.com
läxor v.7

måndag

5-6:an
Läsläxa. Läsa minst 15 min/dag (1 h och 15 min /vecka)
Valfri bok (åldersadekvat).
 

TISDAG

Engelska 3:an
Playtime = lekdags
Climb = klättra
Jump = hoppa
High = hög
Also = också
Children = barn

SO 3-4
Skriv klar om Buddhismen.

onsdag

Svenska 1-2:an

Inlämning läsläxa kap 21

torsdag


ENGELSKA 4:AN
Homework = läxa
Important  = viktigt
Hard = flitigt
Grade = betyg
Until = tills
Throw = kasta
Mate = kamrat
Especially = särskilt
Enjoy = tycka om
Score = göra poäng/ mål
Wonder = undra
Flavour = smak

SVENSKA 3-4:AN
De som inte är färdiga med dagboken om helgen gör klart det.ENGELSKA 5:AN
Amazing = fantastisk
Cab = taxi
While = under tiden, samtidigt
Skyscraper = skyskrapa
Pleased = nöjd, glad
Enjoy yourself = roa dig
Main gate = huvudingång
Walk for miles = gå långt
Because = för att
Need = behöva
Waiter = servitör
Portrait = porträtt
Want = vilja
To phone = att ringa
Sulk = sura
 

ENGELSKA 6:an
Skriv en faktatext om en valfri berömd person.
Tänk på grammatiken vi pratat om.

 

fredag

Svenska 5-6:an
Berätta muntligt för förälder/annan vuxen om veckan som gått (lektioner, raster, mat osv.)

SO 5-6


SVENSKA 3-4:an
Rättstavning
Många
Jätte
Säger
Finna
Långt
Litet
Innan
Ändå 


 

Nationella prov åk 3

Nationella prov åk 6

Matematik:  Tisdag 10/4 och torsdag 12/4
Engelska: Onsdag 2/5 och fredag 4/5