FÖRSKOLEKLASS

Förskoleklassen befinner sig i samma klassrum som 1-2:an.

Vår vision med förskoleklassen är att leka sig in i skolans värld. Vi tror att lek lust och lärande  hör ihop och vi använder ofta naturen som klassrum.

Vi följer läroplanens riktlinjer och mål och det är dessa som ligger till grund för hela vår verksamhet. Vår verksamheten anpassas efter 6:åringarnas behov av rörelse och lek. Den ska ge eleverna goda möjligheter att utvecklas.

Vi har skolskjuts och hämtar och lämnar era barn vid dörren.

Maten på skolan kommer från
Restaurang Nygård.

Klockan halv tio varje dag har vi fruktstund. Då bjuder skolan på frukter av olika slag