VECKOBREV
 

1-2:an

Hej!
Vi på skolan förbereder oss för eventuell stängning av skolan. Vi inväntar vad/hur rikstad och regering beslutar i ärendet. Vi kommer att ge information löpande om vad som gäller och sker. Vi kommer i nuläget att förbereda material och böcker för eventuell hemundervisning. Vi lärare kommer då att vara anträffbara under skoltid, på mail och skoltelefon. Årskurs 1-2 samt årskurs 5-6 kommer att få ett inlogg till gleerup.se för att kunna använda digitala material, om detta blir aktuellt. Övriga klasser kommer att få vidare information om detta.
 

3-4:an


 

5-6:an