TAGES HISTORIA

Skolhistoria i Edsleskog

av Tage Stahre

Edsleskog är en bygd med historia och minnen från äldsta tider. Även skolans historia är mycket intressant.När jag kom som rektor till Edsleskogs skola 1964 fann jag en bygd som värnade om skolan. Det var lätt att få kontakter, som var positiva för skolans utveckling. Jag har varit med så länge, att jag har många minnesbilder från Edsleskogs skola. Därför håller jag nu på och samlar det i en bok ”Edsleskogs skolhistoria”. Jag vill nu ge lite axplock ur den kommande boken för att visa på viktiga beslut och händelser i Edsleskogs skolas historia. Jag delar upp berättelsen i olika avsnitt ….får se hur många det blir!!

 

AVSNITT 1.
Tillbaka i tiden

Nu vill jag ta Dig med på en resa långt tillbaka i tiden. Inte så långt som när  St Nikolaus fanns här i Edsleskog som präst på 1200 talet . Edsleskog var då en vallfärdsort för pilgrimer på väg till Nidaros (Trondheim) i Norge.

Vi stannar till i första delen av 1800 talet.

Hur var det med skolorna på den tiden? Sedan slutet av 1820-talet bodde en man i Bräcketorp här i socknen. Han hette Hans Jansson och var född i Låbyn, Mo år 1792. På den tiden fanns inga skolor varken i Mo eller Edsleskog eller andra ställen. Ändå kunde många personer läsa. Prästerna skulle nämligen i enlighet med 1686 års kyrkolag se till att folk fick läsundervisning. Till sin hjälp hade de en s.k klockare som var en betrodd person med läs- och skrivkunnighet. Han kom i bästa fall till någon gård och hade läsundervisning några veckor . Då fick barnen komma dit för att lära sig läsa. Det var bara ett fåtal som lärde sig skriva. Det förekom också kristendomsundervisning. Inte alla barn fick gå till den undervisningen för de skulle vara hemma och hjälpa till med olika sysslor. Hans Jansson studerade på egen hand och blev en duktig person med stora kunskaper i såväl läsning som skrivning och räkning. Redan som 17 åring blev han därför vald till klockare i Mo församling. Han inhämtade stora kunskaper ur böcker som han fick låna och blev en självlärd person som kunde mycket.. Men han tyckte också det var viktigt att lära sig ett yrke och blev med tiden en skicklig möbelsnickare.

Sedan Hans Jansson gift sig 1828 flyttade han och ägde gården Bräcketorp i Edsleskog Han kom att betyda mycket för Edsleskog socken. Redan som trettiosexåring valdes han till riksdagsman och blev 1840 talman i riksdagen för bondeståndet I riksdagen ivrade Hans Jansson bl a för att det skulle införas skolplikt i Sverige så alla barn kunde får skolundervisning.

 
Edsleskogs kyrkskola

Hans Jansson tyckte att hans hembygd skulle vara bättre än andra! Han fick folket med på att bygga en skola. Det var inte gott om pengar på den tiden. Han skänkte själv en stor summa pengar till skolbygget och säkert bidrog bönderna med timmerstockar och arbete för att uppföra det nya skolhuset. 1841 var Edsleskogs skola klar att tagas i bruk. Den fick namnet Edsleskogs kyrkskola. Den var något av en friskola!Hans Jansson kunde alltså i riksdagen tala om att Edsleskogs socken hade en egen skola och var en föregångare i Sverige. År 1842 års beslut som var underskrivet av konung Karl XIV Johan bestämde att det skulle finnas minst en skola i varje församling . Det var grunden till den svenska folkskolan som sedan blev grundskola. Edsleskog hade uppfyllt detta beslut ett år tidigare än många andra socknar!  Skolan var uppförd framför nuvarande skolan - där gräsplanen med flaggstången finns Där planterade vi 1993 ett träd till minne av den gamla skolan.

 
Hur såg den ut den första skolan? Blev det flera skolor i Edsleskog utöver denna enda? och hur gick det med undervisningen de första hundra åren?


Detta och mycket annat får ni läsa i nästa avsnitt!

/ Tage Stahre