styrelsen


Edsleskogs friskola drivs som en ideell förening. Allt styrelsearbete är i grunden ideellt och styrelsen består utav 8 ordinarie ledamöter och 1 suppleant. Styrelsen väljs av medlemmar vid varje årsstämma.

Styrelsen har ansvar, tillsammans med rektorn på skolan, att sköta allt som har med personal att göra, såsom anställning, medarbetarsamtal, löner, avtal, personalhälsa och många andra områden. Styrelsen ska också se till att en utveckling av verksamheten sker i positiv anda. Fortsättningsvis så ansvarar styrelsen för budgetarbete, kontakter med myndigheter såsom kommuner, skolinspektionen, arbetsmiljöverket, marknadsföring, bussbekymmer, kontakt med föräldraföreningen m.m. För pedagogiken ansvarar däremot rektor och personal.

Ordförande:                                                                   Telefon: 070-573 73 25

Veronica Dalén                                                         Mailadress: blomman_83@hotmail.com

Vice Ordförande:
Nicklas Källvik

Ledamöter:
Lisa Bürgemeister Bodil Albinsson
Jenny Ekelund Mikael Siljeblad 
Marina Larsson Stefan Wernlund
Therese Svensson 

Revisor:
Nicklas Bunn

Suppleant:
Mie Feldth
Jessica Fleetwood

Sekreterare:
Marina Larsson

Kassör:
Jenny Klevmark

Valberedning:
Linn Johansson & Joakim Adolfsson​

Firmatecknare:
Jenny Klevmark & Veronica Dalén