Vaccinationsprogram för barn föddA 2002 eller senare


Vid tre månaders ålder får barnet den första vaccinationen. I en och samma spruta, en så kallad kombinationsspruta, ingår vaccin mot

difteri
stelkramp
kikhosta
polio
Haemophilus influenzae typ b, Hib.

Barnet får vid detta vaccinationstillfälle även en spruta med vaccin mot pneumokocker.

Vid fem månaders ålder, det vill säga två månader efter det första vaccinationstillfället, får barnet ytterligare en kombinationsspruta. Barnet får vid detta vaccinationstillfälle även en spruta med vaccin mot pneumokocker.

Vid ett års ålder får barnet den tredje kombinationssprutan. Det är den sista dosen mot Hib. Barnet får även en spruta med vaccin mot pneumokocker. Det är den tredje och sista dosen mot pneumokocker.

Vid 18 månaders ålder får barnet en kombinationsspruta mot de tre olika sjukdomarna

mässling
påssjuka
röda hund.

Vid fem till sex års ålder får barnet den fjärde sprutan mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio. Det är den sista dosen mot polio.

Vid sex till åtta års ålder får barnet den andra och sista sprutan mot mässling, påssjuka och röda hund.

Vid 11-13 års ålder får flickor vaccination mot humant papillomvirus, HPV. Vaccinationen ges vid två tillfällen. Andra sprutan tas minst ett halvår efter det första, men mellanrummet får som längst vara ett år.

Vid 14 till 16 års ålder får barnet den femte och sista sprutan mot difteri, stelkramp och kikhosta.


(Källa: 1177.se)​