Kontakt för frågor om verksamheten sker via:
Förskola/fritids:
070- 478 22 59
Skolan: 0532 - 510 05
Rektor: 0532-510 05

Vi använder kommunens kö, så vid frågan av placering kontakta:        
Elke Franckaert Forsberg
Tel: 0532-17033
E-post:
elke.franckaert@amal.se

Edsleskogs friskola kommer att satsa på fritidshemmet!
Vi har god personaltäthet och tillgång till personal med hög utbildningsnivå.

Vi tycker att det finns en stor potential i fritidshemmens verksamhet. Det kan ge eleverna såväl en meningsfull fritid samt främja elevernas lärande enligt läroplanen och erbjuda en god omsorg då föräldrarna arbetar.

Edsleskogsfriskola arbetar för en pedagogisk miljö med utrymme för sammanhang och förutsättningar för att utveckla såväl kognitiva som praktiska förmågor och förståelse.

Utomhuspedagogiken kommer att bli en viktig del i arbetet.
Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse och reflexion, grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer.

 Några viktiga grundstommar i utomhuspedagogik.

*  Helhet
*  Sinnesnärvaro
*  Verkligt
*  Kreativitet
*  Minnet