styrelsen


Edsleskogs friskola drivs som en ideell förening. Allt styrelsearbete är i grunden ideellt och styrelsen består utav 8 ordinarie ledamöter och 1 suppleant. Styrelsen väljs av medlemmar vid varje årsstämma.

Styrelsen har ansvar, tillsammans med rektorn på skolan, att sköta allt som har med personal att göra, såsom anställning, medarbetarsamtal, löner, avtal, personalhälsa och många andra områden. Styrelsen ska också se till att en utveckling av verksamheten sker i positiv anda. Fortsättningsvis så ansvarar styrelsen för budgetarbete, kontakter med myndigheter såsom kommuner, skolinspektionen, arbetsmiljöverket, marknadsföring, bussbekymmer, kontakt med föräldraföreningen m.m. För pedagogiken ansvarar däremot rektor och personal.

Ordförande:                                                             

Niclas Källvik                                                                 Mailadress: styrelsen@edsleskogsfriskola.se

Vice Ordförande:
Veronica Dahlén

Ledamöter:
Lise Wilhelmsson
Åke Edvinsson, Eva Björnevang
Oskar Hagström & Marina Larsson

Revisor:
Nicklas Bunn & Gunnar Andersson

Suppleant:
 

Sekreterare/ vice sekreterare:
Marina Larsson & Lise Wilhelmsson

Kassör:


Valberedning:
Linn Johansson & Pierre Carro​

Firmatecknare:


Adjungerad:
Lars Simonsson