styrelsen


Edsleskogs friskola drivs som en ideell förening. Allt styrelsearbete är i grunden ideellt och styrelsen består utav 8 ordinarie ledamöter och 1 suppleant. Styrelsen väljs av medlemmar vid varje årsstämma.

Styrelsen har ansvar, tillsammans med rektorn på skolan, att sköta allt som har med personal att göra, såsom anställning, medarbetarsamtal, löner, avtal, personalhälsa och många andra områden. Styrelsen ska också se till att en utveckling av verksamheten sker i positiv anda. Fortsättningsvis så ansvarar styrelsen för budgetarbete, kontakter med myndigheter såsom kommuner, skolinspektionen, arbetsmiljöverket, marknadsföring, bussbekymmer, kontakt med föräldraföreningen m.m. För pedagogiken ansvarar däremot rektor och personal.

Ordförande:                                                             

Veronica Dahlén                                                                 Mailadress: styrelsen@edsleskogsfriskola.se

Vice Ordförande:


Ledamöter:
Lise Wilhelmsson
Åke Edvinsson
Oskar Hagström & Marina Larsson

Revisor:
Nicklas Bunn & Gunnar Andersson

Suppleant:
Ellinor Wiman, Jonas Ahlstedt
 

Kassör:

Valberedning:
Eva Björnevang & Pierre Carro​

Firmatecknare:
Veronica Dahlén

Adjungerad:
Lars Simonsson