styrelsen


Edsleskogs friskola drivs som en ideell förening. Allt styrelsearbete är i grunden ideellt och styrelsen består utav 8 ordinarie ledamöter och 1 suppleant. Styrelsen väljs av medlemmar vid varje årsstämma.

Styrelsen har ansvar, tillsammans med rektorn på skolan, att sköta allt som har med personal att göra, såsom anställning, medarbetarsamtal, löner, avtal, personalhälsa och många andra områden. Styrelsen ska också se till att en utveckling av verksamheten sker i positiv anda. Fortsättningsvis så ansvarar styrelsen för budgetarbete, kontakter med myndigheter såsom kommuner, skolinspektionen, arbetsmiljöverket, marknadsföring, bussbekymmer, kontakt med föräldraföreningen m.m. För pedagogiken ansvarar däremot rektor och personal.

Ordförande:                                                             

Veronica Dalén                                                         Mailadress: styrelsen@edsleskogsfriskola.se

Vice Ordförande:
Nicklas Källvik

Ledamöter:
Mikael Siljeblad, Therese Svensson,
Niklas Källvik, Lise Wilhelmsson
Åke Edvinsson, Eva Björnevang
Oskar Hagström & Marina Larsson

Revisor:
Nicklas Bunn & Gunnar Andersson

Suppleant:
Jenny Klevmark

Sekreterare/ vice sekreterare:
Marina Larsson & Lise Wilhelmsson

Kassör:
Jenny Klevmark

Valberedning:
Linn Johansson & Pierre Carro​

Firmatecknare:
Jenny Klevmark & Veronica Dalén

Adjungerad:
Lars Simonsson